Ασφάλιση Οχημάτων

Το αυτοκίνητο ικανοποιεί καθημερινές ανάγκες και επιθυμίες.

Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα προστατεύει την εν κινήσει περιουσία σας από ένα σύνολο κινδύνων δεν μπορεί παρά να αποτελεί προτεραιότητα.

Προσφέρουμε την καταλληλότερη πρόταση ασφάλισης για το όχημά σας δομημένη με βάση τις ανάγκες σας , επιλέγοντας μεταξύ φερέγγυων ασφαλιστικών εταιρειών στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Σε συνεργασία με τον πελάτη, αναπροσαρμόζουμε τις ασφαλιζόμενες αξίες με βάση τις τρέχουσες. Με αυτόν τον τρόπο ο ασφαλισμένος μας δεν καταβάλλει επιπρόσθετα ασφάλιστρα για αξίες που δεν αποζημιώνονται.

Αναλαμβάνουμε την σωστή διεκπεραίωση των ζημιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.