Επιχειρηματική Ασφάλιση

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Η ομαδική ασφάλιση λειτουργεί ως ισχυρό μέσο που αναδεικνύει την σχέση εργαζομένου και εργοδότη, προσφέροντας στον εργαζόμενο και την οικογένειά του καλύψεις που αναβαθμίζουν τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε περίπτωση ασθένειας, ατυχήματος ή ακόμη και ανικανότητας ή θανάτου.

Μέσω της ομαδικής ασφάλισης παρέχεται και η δυνατότητα συμπληρωματικής σύνταξης προσφέροντας σιγουριά στον εργαζόμενο και την οικογένειά του.

Τα πλεονεκτήματα των ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και συνταξιοδότησης είναι πολλά:

  • Αύξηση της αίσθησης ασφάλειας του εργαζομένου και του καλού εργασιακού κλίματος
  • Προσέλκυση αξιόλογου εργασιακού δυναμικού
  • Καλλιέργεια εταιρικής κουλτούρας και ευθύνης στους εργαζομένους

Τα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης είναι εξαιρετικά ευέλικτα στον σχεδιασμό τους προκειμένου να προσαρμόζονται στις ανάγκες της επιχείρησης με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος. Επιπρόσθετα, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

Αστική ευθύνη επιχείρησης

Επαγγελματική

Αστική ευθύνη

Τεχνικές Ασφαλίσεις

Ασφαλίσεις μεταφορών