Ασφάλιση Κατοικίας

 Η κατοικία αποτελεί από τα σημαντικότερα περιουσιακά μας στοιχεία, για την απόκτηση της οποίας έχουμε επενδύσει χρήματα, χρόνο και προσωπική εργασία.

Η οικονομική και συναισθηματική αξία είναι αδιαμφισβήτητη.

Κίνδυνοι όπως φωτιά, πλημμύρα, σεισμός αλλά και κλοπή μπορούν να προξενήσουν σοβαρή οικονομική απώλεια στην κύρια ή εξοχική σας κατοικία.

Η ασφάλιση κατοικίας σας προστατεύει έναντι των κινδύνων που μπορούν να συμβούν με αξιόπιστο τρόπο σε ιδιαίτερα προσιτή τιμή.