Ατομικές Ασφάλειες

Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέρουμε τα κατάλληλα προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας οικονομικές δυνατότητες και ανάγκες που αφορούν την συνταξιοδότηση, την κάλυψη εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης, την προστασία του εισοδήματος, την κάλυψη προσωπικού ατυχήματος και τη δημιουργία κεφαλαίου για σπουδές.

ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Τα ιδιωτικά προγράμματα υγείας αποτελούν την καλύτερη λύση εξασφάλισης υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας  καταβάλλοντας λογικό αντίτιμο καθώς προσφέρουν:

 • ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας με αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας,
 • χρήση σύγχρονων θεραπευτικών μεθόδων και ιατρικής τεχνολογίας,
 • προσβασιμότητα στις υπηρεσίες υγείας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, εύκολη πρόσβαση σε γιατρούς και κλινικές, πλήρη ελευθερία επιλογής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και τέλος
 • με προσιτό κόστος, ασφάλεια και προστασία της υγείας των ασφαλισμένων που πλέον αποτελεί προτεραιότητα και πολύ περισσότερο στη σημερινή οικονομική συγκυρία όπου δυστυχώς οι παροχές υγείας των δημόσιων ασφαλιστικών οργανισμών εμφανίζονται ανεπαρκείς.

Ευέλικτα και προσαρμοσμένα στις νέες συνθήκες ζωής, λειτουργούν είτε ως κύρια είτε συμπληρωματικά της κοινωνικής ασφάλισης.

Πλεονεκτήματα ασφαλιστηρίων υγείας:

 • Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών υγείας
 • Αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας
 • Υπεύθυνη και αποτελεσματική θεραπεία
 • Πρόσβαση σε σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους και ιατρική τεχνολογία

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα του σύγχρονου ανθρώπου στρέφεται γώρω από το συνταξιοδοτικό ζήτημα. Όταν φτάσει η περίοδος συνταξιοδότησης, επιθυμία όλων είναι να εξασφαλίσουμε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης καθώς και να διατηρήσουμε την ποιότητα ζωής που έχουμε συνηθίσει. Μέσω των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, μας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα κεφάλαιο που θα εισπράξουμε είτε ως εφάπαξ παροχή, είτε με τη μορφή της μηνιαίας σύνταξης στην ηλικία που το έχουμε περισσότερο ανάγκη.

Πλεονεκτήματά της ιδιωτικής ασφάλισης συνταξιοδότησης:

 • Ο ασφαλισμένος μπορεί να ορίσει από σήμερα την ημερομηνία συνταξιοδότησης του,  το ύψος των εισφορών που θα καταβάλλει και το ύψος της σύνταξης που επιθυμεί
 • Επιλογή στον τρόπο επένδυσης των χρημάτων με την ασφάλεια της ελάχιστης εγγυημένης απόδοσης

Ανάλογα με τις ατομικές και οικογενειακές ανάγκες και προγραμματισμό και την οικονομική δυνατότητα του ασφαλισμένου, προτείνουμε προγράμματα προσιτά για όλους.

Ενδεικτικά ορισμένες από τις παροχές των προγραμμάτων :

 • Ασφάλιση Ζωής
 • Ασφάλιση Προσωπικών ατυχημάτων
 • Ασφάλιση Δανειολήπτη
 • Κάλυψη εξωνοσοκομειακών διαγνωστικών εξετάσεων(ιατρικές επισκέψεις, check-up) 
 • Ασφάλιση απώλειας εισοδήματος συνεπεία ατυχήματος ή ασθένειας